ДГ 44 "Калина"
Детска градина в град София

Екип

В детското заведение се възпитават и обучават деца, разпределени по възраст в една яслена и шест градинскигрупи. За децата се грижат квалифицирани учители, медицински сестри и помощник – възпитатели.