ДГ 44 "Калина"
Детска градина в град София

Обществен съвет

  Във връзка с усложнената епидемична обстановка и невъзможност да бъде проведено Общо събрание с участието на представители на Обществения съвет към ДГ № 44 , докладът на счетоводителя е публикуван в секция "Бюджет" и в секция "Обществен съвет" на вниманието на интересуващите се да се запознаят с него.