ДГ 44 "Калина"
Детска градина в град София

Документи и съобщения

       УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

  Във връзка с възобновяване на посещенията на децата в детската градина, считано от 04. 01. 2021 г. на основание Заповед на Министъра на здравеопазването е необходимо да попълните и представите Декларация-Съгласие, като не е нужно да взимате бележка от личния лекар за периода на отсъствие.       

 МОЛЯ,  изтеглете и попълнете Вашата Декларация от прикачените файлове !

                     

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ  НА  ДЕЦА  ОТ  ПГ/5 г. /   И  ПГ  / 6 г. /,

МОЛЯ  да  попълните  приложената  на  прикачен  файл  АНКЕТА  в  срок  до  07. 12. 2020 г.  и  да  я  върнете  в  детската  градина  на  вниманието  на  директора,  който  ще  обобщи попълнената информация и ще я препрати към районната администрация.

     Моля, Уважаеми  родители,  спазването  на  срока  за  попълване на приложената анкета  е  ВАЖНО !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Родители  в  принудителен  отпуск  ще  получават  финансова  подкрепа

           Семейства с деца до 14 г. ще имат право на 610 лв. месечно. След като много родители бяха принудени да изчерпят целия си платен отпуск и дори да ползват неплатен, за да гледат децата си по време на извънредното положение, социалното министерство предприе стъпки да подкрепи семействата в такава критична ситуация. Промените в правилника за прилагане на закона за социално подпомагане бяха приети от правителството на 12 август.

Какви са условията на новия вид подкрепа?

Право на месечна целева помощ по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка ще имат семейства с деца до 14 г. в случай, че двамата или единият от работещите родители не могат да работят дистанционно от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск. Същото право ще имат и родители, които отглеждат сами децата си.

Това реши правителството с приемането на промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

За семейства с едно дете размерът на месечната помощ ще е равен на минималната работна заплата – 610 лв. до края на 2020 г. За семейства с две и повече деца помощта ще е 150 на сто от минималната заплата, или 915 лв. до края на 2020 г.

Помощта ще се отпуска в случай, че децата се обучават дистанционно в електронна среда или не посещават детски ясли и детски градини, както и предучилищни групи поради въведените ограничения за борба с пандемията от коронавируса.

Право на новата помощ ще имат и семействата, в които двамата или единият от родителите са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или в случай, че размерът на обезщетението е по-малък от минималната заплата.

Месечна помощ ще могат да получат и семейства, в които двамата или единият от родителите се самоосигурява, но не могат да работят поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

За отпускане на помощта средномесечният доход на член от семейството за месеца, предхождащ подаването на заявлението декларация, следва да бъде по-нисък или равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната (610 лв. за 2020 г.).

За самотен родител с едно дете например общият месечен доход на домакинството трябва да  е до 1 220 лв.

Важни условия са родителите:

  • да нямат други доходи от наеми, услуги или допълнителни трудови договори;
  • да не получават помощи по Закона за социалното подпомагане;
  • да не са включени в схемата 60/40, т.е. техния работодател да не получава средства за запазване на заетостта им в периода на извънредното положение и
  • да са изчерпали ползването на платения си отпуск.

Задължително е децата да са посещавали детска градина или училище преди въвеждане на извънредните мерки , както и родителите да са осигурявани в последните шест месеца.

В случаите, когато само единият родител е в неплатен отпуск, държавната помощ ще се отпуска, ако другият не получава пари от майчинство, обезщетение за безработица или временна нетрудоспособност (с изключение на пенсия за инвалидност).

Освен спазване на посочените изисквания е необходимо и да бъдат издадени документи от работодателя, които да доказват доходите и неплатения отпуск

Що се отнася до посещаването на училище или детска градина от децата въвеждане на временните епидемични мерки, кандидатите нямат ангажимент да набавят документ.

Кандидатстването за социалната помощ може да се извърши по няколко канала: на място - в дирекциите „Социално подпомагане” по настоящ адрес или по електронен път.