ДГ 44 "Калина"
Детска градина в град София

Месечни отчети по параграфи на бюджета

Прикачени документи

Отчет по параграфи бюджет към 31. 07. 2021 г.
Доклад относно изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г.
Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г.
Първоначален план за бюджет 2021 г.
Доклад от счетоводител по изпълнението на бюджета към 31. 03. 2021 г.
Отчет по изпълнение на бюджета за период 01.01.2021 г. - 30.04.2021 г.
Отчет по параграфи бюджет към 28. 02. 2021 г.
Отчет по параграфи бюджет към 31. 12. 2020 г.
Отчет по параграфи бюджет към 30. 11. 2020 г
Отчет по параграфи бюджет към 30. 09. 2020 г.
Отчет по параграфи, бюджет към 31. 08. 2020 г.
Отчет по изпълнение на бюджета към 31. 07. 2020 г.
Отчет по изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г.
Отчет по изпълнението на бюджета към 31. 05. 2020 г.
Доклад от счетоводител за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2020 г.
Данни по изпълнението на бюджета за първото 3-месечие на 2020 г.
Отчет по параграфи към 29.02.2020г.
Отчет по параграфи към 31.01.2020r.
Отчет по параграфи към 31.12.2019r.
Отчет по параграфи към 30. 11. 2019 г.
Справка плащания по договор храна - 01.11 - 30.11.2019г.
Отчет по параграфи към 31. 10. 2019 г..pdf
Отчет по параграфи, бюджет към 30. 09. 2019 г.
Отчет по параграфи, бюджет към 31. 08. 2019 г.
Отчет по параграфи, бюджет към 30.06.2019г.
Отчет по параграфи,01.04.-30.04.2019г.
Отчет по параграфи, бюджет към 31.03.2019г.
Отчети по параграфи от бюджета