ДГ 44 "Калина"
Детска градина в град София

Месечни отчети по параграфи на бюджета

Прикачени документи

План бюджет 2024г.
Отчетни данни за изпълнението на бюджета
Отчет за изпълнение на бюджет 12. 2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета 09.2023 г.
Доклад на счетоводителя по изпълнението на бюджета към 31. 12. 2022 г.
Отчет по изпълнението на бюджета към 31. 12. 2022 г.
Отчет по параграфи бюджет към 31.08.2022 г.
Отчет по параграфи бюджет за период: 01.06.2022 г.- 31. 07. 2022 г.
Отчет по изпълнение на бюджета за период 01.04.2022 г. - 30.04.2022 г.
Отчет по параграфи от бюджета за период:01.02.2022 г.-31.03.2022 г.
Доклад от счетоводител за изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г.
Доклад от счетоводител за изпълнението на бюджета по параграфи към 30.09.2021 г.
Отчет по изпълнението на бюджета,01.01.2022 г.-31.01.2022 г.
Отчети по параграфи от бюджета,01.11.-31.12.2021 г.
Отчет за изпълнението на бюджета,м.08-м.10.2021 г.
Отчет по параграфи бюджет към 31. 07. 2021 г.
Доклад относно изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г.
Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2021 г.
Първоначален план за бюджет 2021 г.
Доклад от счетоводител по изпълнението на бюджета към 31. 03. 2021 г.
Отчет по изпълнение на бюджета за период 01.01.2021 г. - 30.04.2021 г.
Отчет по параграфи бюджет към 28. 02. 2021 г.
Отчет по параграфи бюджет към 31. 12. 2020 г.
Отчет по параграфи бюджет към 30. 11. 2020 г
Отчет по параграфи бюджет към 30. 09. 2020 г.
Отчет по параграфи, бюджет към 31. 08. 2020 г.
Отчет по изпълнение на бюджета към 31. 07. 2020 г.
Отчет по изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г.
Отчет по изпълнението на бюджета към 31. 05. 2020 г.
Доклад от счетоводител за изпълнението на бюджета за първото тримесечие на 2020 г.
Данни по изпълнението на бюджета за първото 3-месечие на 2020 г.
Отчет по параграфи към 29.02.2020г.
Отчет по параграфи към 31.01.2020r.
Отчет по параграфи към 31.12.2019r.
Отчет по параграфи към 30. 11. 2019 г.
Справка плащания по договор храна - 01.11 - 30.11.2019г.
Отчет по параграфи към 31.10.2019 г.
Отчет по параграфи, бюджет към 30. 09. 2019 г.
Отчет по параграфи, бюджет към 31. 08. 2019 г.
Отчет по параграфи, бюджет към 30.06.2019г.
Отчет по параграфи,01.04.-30.04.2019г.
Отчет по параграфи, бюджет към 31.03.2019г.
Отчети по параграфи от бюджета 01. 01. 2024 г. - 31. 04. 2024 г.