ДГ 44 "Калина"
Детска градина в град София

Възстановяване на дейността на ДГ 44 след карантинен период във връзка с COVID-19

   УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

  Във връзка с възобновяване на посещенията на децата в детската градина, считано от 04. 01. 2021 г. на основание Заповед на Министъра на здравеопазването е необходимо да попълните и представите Декларация-Съгласие, като не е нужно да взимате бележка от личния лекар за периода на отсъствие.       

 МОЛЯ,  изтеглете и попълнете Вашата Декларация !

 

 

 

 

 

 УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

Спазването на Мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца и Правила за работа на ДГ в извънредна ситуация, които са публикувани на официалния сайт на детската градина /http://dg44kalina.com/ не са приумица, каприз на работещия персонал, а задължително и осъзнато действие, касаещо опазвате на живота и здравето на служителите, както и гарантиране на безопасността и здравето на децат

 В тази връзка за пореден път   ВИ  МОЛЯ  да посетите сайта на детската градина и внимателно и задълбочено да прочетете:

  • Мерки за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване на приема на деца, които по своята същност представляват инструкции за организацията на работата във връзка с действащата извънредна епидемична обстановка и противоепидемичните мерки, които съгласно заповедите на министъра на здравеопазването и други относими документи следва да бъдат спазвани
  • Правила за работа на ДГ в извънредна ситуация,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   както и
  • Декларация за информирано съгласие, която следва да бъде подписана от родителите преди или при първото посещение на детето.

           Целта  на  описаните  мерки  е  постепенно  и  контролирано възобновяване на дейността на детските градини и ясли  в условията на разпространението на COVID-19. Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето - своето, на своите близки , на децата и родителите, и на околните.

Въпреки че детските градини се отварят за посещение от всички деца, единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.Ето дащо родитетелите трябва да бъдат отговорни и ако могат да намерят друго, по-безопасно решение за своите деца, да не ги изпращат в детска градина.

       ДРУГО ВАЖНО ИЗИСКВАНЕ, когато се наложи да посетите детската градина е да носите собствени :

  • Маска
  • Калцуни
  • Личен химикал