ДГ 44 "Калина"
Детска градина в град София

Съобщение за родителите относно раздаване на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

        УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

      В изпълнение на писмо на Заместник  министъра  на образованието  и  науката  № 9105-140 / 15.04.2020 г.,  вх. №  в РУО1-8380/15.04.2020 г. и писмо от РУО – София, с изх. № РУО1-8409/15.04.2020 г., Ви уведомявам, че по предложение на Държавен фонд „Земеделие“ стартира доставянето на продуктите по училищните схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“. За нашето детско заведение това ще бъде сирене   и  плод – зелена ябълка, съгласно действащите правила и изисквания за качество, съхранение и доставка. Общото полагащо се количество продукт за целия период на извънредното положение на дете , което родителите ще получат  и допустимите размери на порциите ще бъдат подготвени от доставчиците в индивидуална опаковка. Продуктите  бяха  доставени в ДГ № 44 „Калина“ на  дата: 29. 04. 2020 г. и бяха  раздавани на родителите в двора на детската градина на 29.04.2020 г.,/сряда/, при спазване на  изискванията  на  здравния  министър за работа  в условията  на извънредното положение – маски и ръкавици на персонала, зает с раздаването на продуктите, осигурени дезинфектанти и спазване на изискващите се отстояния  без струпване на хора. МОЛЯ,  родителите също  да носят маски и ръкавици, както и лична химикалка, с която да подпишат предоставените им документи! 

Тъй като уведомяването на родителите се осъществява по телефона в днешния ден не всички успяха да дойдат, поради което раздаването ще продължи и  ще приключи в утрешния ден  30. 04. 2020 г.

     При отказ на родители да получат предоставените продукти, те ще бъдат разпределени на деца от многодетни социално слаби семейства.