ДГ 44 "Калина"
Детска градина в град София

!!! ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

!!! ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В 1. КЛАС

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ  НА  БЪДЕЩИ  ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че е препоръчително кандидатстването за прием в Първи клас за учебната 2020 / 2021 година в 162.ОУ да се извършва в периода: 21. 04. 2020 г. -

21. 05. 2020 г. чрез използването на електронен адрес: ou162@abv.bg.

  За повече информация МОЛЯ, посетете официалния сайт на училището на адрес: www.ou162.com

 

 

http://dg44kalina.com/uploads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%20-%20%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2_1.jpg